Odměna

Odměna za poskytované právní služby je určována dohodou mezi advokátkou a klientem. Výše odměny se odvíjí od hodnoty a složitosti věci, ve které je právní služba poskytována. Odměna může být sjednána pevnou částkou, podílem na výsledku věci nebo hodinovou sazbou.

Není-li odměna sjednána, má advokát právo na odměnu stanovenou vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů. Aktuální znění této vyhlášky naleznete zde.